Sunday, June 16, 2013

ฝันเห็นรุ้งกินน้ำ

ฝันเห็นรุ้งกินน้ำ

ฝันเห็นรุ้งกินน้ำ

ฝันเห็นรุ้งกินน้ำ

ทำนายฝัน ฝันเห็นรุ้งกินน้ำ

                ฝันเห็นรุ้งกินน้ำเป็นทางชัดเจนบนท้องฟ้า ทำนายว่า จะมีผู้คนที่รู้จักมากขึ้น และจะมีโชคลาภเป็นเงินทอง

No comments:

Post a Comment