Tuesday, September 13, 2011

ฝันเห็นเสือ หรือ ฝันว่าได้ขี่เสือ


ทำนายฝัน หมวดอักษร ส.

ฝันเห็นเสือ หรือ ฝันว่าได้ขี่เสือ



ฝันเห็นเสือ
ฝันเห็นเสือ

ทำนายฝัน ฝันเห็นเสือ หรือ ฝันว่าได้ขี่เสือ

                ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่า หน้าที่การงานจะสูงขึ้น มีอำนาจวาสนามากขึ้น และถ้าฝันว่าถูกเสือกัด ทำนายว่า จะได้ข่าวดี หรือโชคลาภจากเพศตรงข้าม และถ้าฝันว่าได้ฆ่าเสือ ทำนายว่า เคราะห์ร้ายจะพ้น ศัตรูจะกลับกลาย เป็นฝันที่บอกสัญญาณดี ๆ

No comments:

Post a Comment